ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

Nong Bua Lam Phu Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู,โรงเรียนสอนขับรถสงวนมั่นคง เซอร์วิส,โรงเรียนสงวนศึกษา อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู,วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ