ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

Nong Bua Lam Phu Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัหนองบัวลำภู ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคลเพื่อปฏิบัตงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ในสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ตำแหน่งนิติกร

image เอกสารแนบ