Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

Nong Bua Lam Phu Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม-ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนก่อนบรรพชาสามเณร ตามโครงการ “บรรพชาสามเณร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและสวดเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 30 ปี และพิธีบายศรีสู่ขวัญบ้าน – สู่ขวัญเมือง และกิจกรรมรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
image
image
image
image
image
image
image
image
image
TAB ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา

ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ กรณีไต่สวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียว

ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวออนไลน์ สามารถยื่นได้ 24 ชั่วโมง  ทุกที่ ทุกเวลา

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online mediation)

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image