Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

Nong Bua Lam Phu Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีลาสิกขา พระนวกะที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพัชรกิติยาภาราม (ลานหน้าพระพุทธรัตนเอกโกเมนทร์) บ้านห้วยเตย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูimage

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ