ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

Nong Bua Lam Phu Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่งเพื่อแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับนายบุญรัตน์ จูอี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ,นายสุวัฒน์ รุ่งเมฆารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ,นางสาวเนตรชนก เพาพาน นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิตยา ยศเฮือง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ณ ภูฟ้า รีสอร์ท อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ “ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย มีใบขับขี่” กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์แก่เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการของศาล ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS) ในระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวรเดือน เมษายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวรเดือน พฤษภาคม 2566
image
image
image
image
image
image
image
image
image
TAB ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา

 

 

 
ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ กรณีไต่สวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียว

ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวออนไลน์ สามารถยื่นได้ 24 ชั่วโมง  ทุกที่ ทุกเวลา

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online mediation)

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image