Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

Nong Bua Lam Phu Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตร : การพัฒนาทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อรองรับกับนโยบายประธานศาลฎีกา ณ โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตร : การพัฒนาทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อรองรับกับนโยบายประธานศาลฎีกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภูออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
image
image
image
image
image
image
image
image
image
TAB ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา

ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ กรณีไต่สวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียว

ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวออนไลน์ สามารถยื่นได้ 24 ชั่วโมง  ทุกที่ ทุกเวลา

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online mediation)

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำบริการศาลสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image