ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

Nong Bua Lam Phu Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศ อัตราค่าตอบแทนในการส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยเจ้าพนักงานศาล ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับศาลจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ “กีฬาสัมพันธ์ ศาลยุติธรรมในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ณ สนามด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดหนองบัวลำภู และสนามเปตอง(บริเวณบ้านพักศาล) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับศาลจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ “2 ศาลรัก สานใจ รับใช้ประชาชน” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพัชรกิติยาภาราม (ลานหน้าพระพุทธรัตนเอกโกเมนทร์) บ้านห้วยเตย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
image
image
image
image
image
image
image
image
image
TAB ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา

 

 

 
ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ กรณีไต่สวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียว

ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวออนไลน์ สามารถยื่นได้ 24 ชั่วโมง  ทุกที่ ทุกเวลา

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online mediation)

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image