ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

Nong Bua Lam Phu Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัหนองบัวลำภู ประกาศการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ในสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

image เอกสารแนบ