ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

Nong Bua Lam Phu Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

รวมระบบงานภายใน

งานช่วยอำนวยการ

งานคดี

งานช่วยพิจารณาคดี

งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

งานคลัง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อื่นๆ