Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

Nong Bua Lam Phu Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ห้องพิจารณาคดีออนไลน์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูimage

"รายการห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู"

"โปรดเลือกห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการใช้งานตามที่ท่านต้องการ"

ห้องพิจารณาคดี (บัลลังก์) Google Meeting Line Meeting   Cisco Webex Zoom Meeting  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อแต่ละบัลลังก์
ห้องพิจารณาคดีผัดฟ้อง  064-1804675
ห้องพิจารณาคดีที่ 2  064-1804675
ห้องพิจารณาคดีที่ 3  064-1804675
ห้องพิจารณาคดี ไกล่เกลี่ย  080-0476548